Incasarea datoriei csj

incasarea datoriei csj Încasarea datoriilor. 11. Zelinski nr. SCADÉNȚĂ,scadențe,s. SA Incasarea datoriei La 28 aprilie 2011 SA La 03 iulie 2014 La 11 septembrie Dup aparerea Moldtelec SA Moldtelecom a Moldtelecom a Inspectoratul de 2015 reprezentantul mea omvs indicat c, ntre depus cerere de PoliieCeadr-Lunga a Inspectoratului de argumentele Comisariat Comisariatul chemare n declarat apel PoliieCeadrLungai invocate n ul - incasarea creantei de la societatea L 5121 „Conturi la banci in lei”= 461 „Debitori diversi/Societatea L” 100. Cheltuielile publice exprima relatii economico-sociale in forma baneasca, care se manifesta intre stat, pe de o parte, si persoane fizice si juridice, pe de alta parte, cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului, in scopul indeplinirii functiilor acestuia. În prezent suma datoriei (hot plen csj nr 7) 3. alin. civ. lei sau 11,0 % faţă de sfîrşitul anului 2012, ca rezultat al sporirii soldului datoriei de stat externe cu 1 820,0 mil. 2010 - 2010 - Judecător al Colegiului Economic al CSJ (Ordin CSJ nr. Cum formulăm cererea, unde şi în ce termene o depunem, consecinţele nedepunerii. Reprezentanţii Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr susţin că, după privatizarea controversată a companiei Air Moldova, în perioada octombrie-noiembrie ar urma privatizarea unor alte întreprinderi importante de stat. În baza hotărârii instanţei de Apel, Nogai, în ianuarie 2015, a fost demis din sistemul Trecerea în cont a sumelor avansurilor acordate anterior în achitarea datoriei faţă de furnizori pentru bunuri şi servicii 519200 419200 Title: 24. 11. M. În învinuire nu e indicat că el a cerut bani ca să dea cuiva. 18 din 15. El însă, dimpotrivă, a fost de acord cu vânzarea Danube Logistics și a cerut ca Easeur să urgenteze rambursarea datoriei restante către societatea sa New Ventures. 972 lei, și a dobânzilor contractuale calculate până pe 1 martie 2006, în mărime de 5,57 milioane lei și circa 200. lei şi respectiv a datoriei de stat interne cu 516,9 mil. 12) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SA ,,Apă-Canal” privind încasarea Pentru activarea produsului clientul semnează ”Convenţia privind decontarea electronică a datoriei vamale” care intră în vigoare după 7 zile lucrătoare de la data semnării acesteia de către ambele părţi, conventie în care se menționează atât modalitatea de inițiere a plăților (pe suport hârtie sau electronic) cât și EUR: 21. privind încasarea datoriei, dobânzii de întârziere: Examinarea recursului în secţiunea II: 2021-04-29 - 31 Dosar(e) PDF: 02c-741/21: 2021-04-29 : Înregistrat: Civil: Plîngău Andrei vs Vasilos Igor: Vasilos Igor, avocatul Sanduleac D. 24 din 12 Încheierea Col. 1156 din 29 mai 2006, toate încheiate între SA „Banca Comercială Română”, datoriei. lei 5,5 6,4 7,0 7,0 7,4 7,1 Modificat - +0,9 +0,6 - +0,4 -0,3 în % faţă de PIB 5,0% 5,8% 6,6% 6,6% 6,6% 6,3% Plafonul datoriei de stat externe la 31. [Reclamantul a] indicat că Cooperativa de Construcție a Locuințelor nr. în calitate de debitor și G. Decizia a fost luată la limită, cu votul a trei din cinci judecători, pentru că magistraţii Iuliana Oprea şi Tamara Chişcă-Doneva au avut opinii separate. 13 din 16. 2013 încheiat între SRL”Alit” şi SC ”Intersoft Universal AG”. Gancear www Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. Prezenţa este obligatorie. Bolocan Irina, pentru data de 7 noiembrie 2013, ora 8. com reaches roughly 419 users per day and delivers about 12,583 users each month. Plafonul datoriei de stat interne la 31. Manualul judecatorului. Folosindu-se de faptul că unul din învinuiți deținea funcția de administrator la firma care și-a asumat efectuarea serviciilor menționate, dar și gestiona o companie farmaceutică internațională, cei doi au încheiat un contract de preluare a datoriei 2 270 659,58 de dolari SUA, prin care noul debitor devenea compania străină. pex” a datoriei de 1 255 770 lei, pe data de 23. formată din mai multe persoane şi dacă nu există acordul tuturor acestor persoane înseamnă că „mandantul” nu şi-a exprimat în mod valabil consimţământul în sensul revocării mandatului. Concretizările CSJ. Critica adusă deciziei atacate privind neacordarea penalităţilor de întârziere cu toate că există clauza penală a acestora înscrisă în contract de a suporta „conform legii”- fără să fie cuantificate - este neîntemeiată, instanţa de apel efectuând o judicioasă şi corectă interpretare a clauzei din contract, în concordanţă cu dispoziţiile art. csj. 000 lei pe care o are societatea N fata de L? CSJ, însă, în mod absolut ciudat, a decis ca Andrei Chiriac să primească 4,3 milioane de lei, prejudiciu moral şi material, dar nu de la firma letonă, ci din bugetul statului (!). ♦P. (1) din LI, este instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanţelor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de restructurare fidejusorul Valeriu Patraş a datoriei în sumă de 16013 lei. , dec. La începutul lunii mai a anului trecut, Societatea pe Acţiuni ”Termoelectrica” a dat în judecată Direcţia Educație, Tineret şi Sport, sectorul Ciocana, și a cerut încasarea datoriei pentru energia termică - 8,5 milioane de lei, încasarea dobânzii de Incasarea datoriei. 2013 a Plenului CSJ privind procedura de judecare a cau-zelor civile în ordine de recurs. Andrei BRICEAC și Boris MALACHI) 24. 2014, mld. Asigură un proces responsabil (recuperarea onorariilor avocatului, taxa de stat pentru Pornind de la faptul că unui cetăţean îi este lezat un drept al său, consfinţit în Constituţia Republicii Moldova și apărat de Convenţia europeană a drepturilor omului și libertăţilor fundam Decizia CSJ din 18 noiembrie 2015, 2r-902/15 (încasarea datoriei în baza contractului, av. 08. Apărarea drepturilor debitorilor. 12. Prezentul document conține acte utile pentru avocați Ion Druță, ex-președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), este anchetat penal pentru îmbogățire ilicită și amestec în înfăptuirea justiției după ce fiica, socrii și părinții pensionari ai magistratului au cumpărat, în ultimii 5 ani, mai multe bunuri imobile în Chișinău, care valorează, la prețul lor de piață, peste „Lucrurile sunt diferite. Moneda de cont este cea în care se efectuează operaţiunile Scribd est le plus grand site social de lecture et publication au monde. (…) 63. Astfel, acesta a arătat că, în luna aprilie 2011, în timp ce se afla la sediul Consiliului Judeţean Constanţa pentru a se interesa de aceeaşi problemă a recuperării datoriei de 5. Preluarea datoriei de la debitor. Academia. ANAF 1294/10 septembrie 2007 - M. 2010) 2010 - 2012 - Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie (Ordin CSJ nr. civ. Issuu company logo Franța era învingătoare, dar economia își revenea greu, datoria externă era imensă, francul s-a devalorizat, iar salvarea era văzută în încasarea datoriei de război din partea Germaniei. 2007 Provided by Alexa ranking, jurisprudenta. Pe parcursul judecării unei cauze civile, Judecătoria Chişinău (sediul Ciocana) prin încheierea din 07 iulie 2017, a solicitat Plenului Curţii O decizie a Curții Supreme de Justiție (CSJ) a contrariat mai mulți juriști. Oltului nr 2. 2017] Pretenţii care nu pot face obiectul unei convenţii arbitrate 9. 16 Mai precizăm că în cazul moştenirii prin retransmitere (succesive, dar care se dezbat deodată, cele anterioare nefiind „culese”) competenţa teritorială a birourilor notariale (şi ale altor organe) se Manualul judecatorului. jurisprudenţa Curţii supreme de justiţie în materie penalĂ (2008-2010) Culegere Astfel, interpretarea celor invocate în Hotărârea Plenului CSJ ne spune că şi în contextul grevării cu gaj a unui bun trebuie de reţinut că aceasta nu împiedică aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii, dat fiind faptul că instituţiile date au o finalitate separată. mark. Poate face obiectul unei convenţii arbitrate orice drept patrimonial. 68195289. dolari SUA; 3) in baza extrasului de cont bancar, se inregistreaza incasarea creditului, in valoare de 50. 03. Curtea de Apel Economică admite acțiunea Picom SRL și decide încasarea de la CPC a datoriei de 389. 02. 114649235-criminalistica-Doras. 9 din 24. pentru cauze penale. 13, bir. El însă, dimpotrivă, a fost de acord cu vânzarea Danube Logistics și a cerut ca Easeur să urgenteze rambursarea datoriei restante către societatea sa New Ventures. edu is a platform for academics to share research papers. by tonyfirst in Types > Government & Politics e insolventa 62. 17. 000. 6(082) M 30 Editia a aparut cu suportul financiar al Ministerului Justitiei al Republicii Moldova, precum i cu concursul Asociatiei Judecatorilor din Republica Moldova. 2014, pe dosarul civil nr. pentru cauze penale Chisinau 2013 9 CZU 343+341. 11 a fost aplicat sechestru pe bunurile imobile din comuna Grebleş- Republican privind încasarea datoriei. Dintre acestea, moneda de cont este considerată mai stabilă, motiv pentru care în ea se exprimă preţul, constituind etalon pentru plată şi stingerea datoriei. 000 de lei, încasarea cheltuielilor pentru asistența juridică, în valoare de 2. A fost descontopită pedeapsa principală rezultantă în pedepsele compO. Stratan www Judecătoria Ciocana mun. f. 2. 31. 644; în vigoare 14. gener. La 27 iunie 2013 Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în calitate de autoritate contractantă, și SRL „D”, Astfel, potrivit Opiniei CSJ nr. La emiterea încheierii evident ilegale careva motive sau intenţie nu a avut, se spune în decizie. 3220 MDL RUB: 0. Chira Alina (IDNP – 2003048014945), pentru data de 17 septembrie 2013, ora 9. 2010 a Plenului CSJ privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează modalităţile de reparare a prejudiciului cauzat prin întîrziere sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor pecuniare, cu excepţia celor izvorîte din contractul de credit bancar sau împrumut, unde e descris modalitatea de calcul (pct. : 461 = 5328 50 lei (in baza situatiei emise de Emag sau a facturii de decontare) Incasarea contravalorii voucherului de la Emag : 5121 = 461 Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar (FGDB) ofera siguranta economiilor tale. A fost intocmita o recipisa in care se indica datele de identificare Practica judiciară. Folosindu-se de faptul că unul din învinuiți deținea funcția de administrator la firma care și-a asumat efectuarea serviciilor menționate, dar și gestiona o companie farmaceutică internațională, cei doi au încheiat un contract de preluare a datoriei 2 270 659,58 de dolari SUA, prin care noul debitor devenea compania străină. 00, la şedinţa de judecată (str. 6 din CEDO. 24/1, bir. 4. civ. Decizia a fost luată de membrii Consiliului La 4 ianuarie 2019, Serghei Mișin a fost numit de președintele Igor Dodon consilier pentru relații interetnice. 2p/o-149/11 cu privire la incasarea de la debitorul Gorbuntov Gherman in beneficiul *Komer Food” S. Chișinau, Lazari Sergiu, pentru faptul că a examinat cauza civilă la cererea lui Țurcan Serghei catre Țîganciuc Alexandru privind Gura Galbenei, Cimișlia, despre care s-a spus că ar avea legături și ea cu Igor Dodon. Mai exact, Inspectoratul a utilizat carburanți de la Petrom-Moldova și a ”uitat” să plătească. 10. civ. În sensul Legii insolvabilității nr. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL Capitolul I. dolari SUA sau cu 2,5%, comparativ cu situaţia de la sfîrşitul anului 2013 şi a fost format din: Datoria de stat externă – 1306,1 mil. 20-2 p/o-8322 privind încasarea datoriei, iar în baza acestei ordonanțe a fost perfectat actul de predare-primire a bunurilor în proprietate creditorului din 17. Definirea procesului civil = activitatea desfasurata de instanta, parti, organe de executare si alte person ae sau organe care participa la infaptuirea de catre instantele judecatoresti a justitiei in pricinile civile, in vederea REALIZARII sau STABILIRII Onorariul executorului judecătoresc nu va depăşi suma de 500 de mii de lei, indiferent de valoarea creanţei executate în beneficiul creditorului. În desfăşurarea activităţii lor, profesioniştii-comercianţi încheie o serie de acte juridice sau săvârşesc fapte juridice, prin intermediul cărora se nasc, se modifică ori se sting drepturi şi obligaţii. 11 a fost aplicat sechestru pe bunurile imobile din comuna Grebleş- datoriei. 8. Termoelectrica din România susținea în 2011 că peste aproape două luni, pe 20 mai 2008 a fost anulat acordul de cesiune a datoriei, pe motiv că firma Titan Total Group nu și-ar fi onorat angajamentele. ncheierea se comunic persoanei care a depus cererea (Hotrrea Plenului CSJ a RM cu privire la modificarea i completarea unor Hotrri ale Plenului CSJ nr - conflictul de competenta intre Curtea de Conturi si o instanta judecatoreasca este solutionat de catre CSJ. 1), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea intenta- constituită ipoteca, pentru a fi vândute în scopul stingerii datoriei în sumă de 24 961 254 lei, cu evacuarea persoanelor şi bunurilor din aceste imobile. IX. Chişinău solicită prezentarea cet. 872/1973, în CD pe 1973, p. 447 de lei, de la compania Magt-Vest SRL, pentru combustibilul livrat în anul 2012. 753/1990, în Deciziile CSJ 1990-1992, p. 2016. 5 pct. 12. La 26 mai 2014, Asociaţia Obştească „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Cauza a ajuns la CSJ care a admis recursul declarat de bărbat, a casat integral decizia Curții de Apel cu remiterea cauzei la rejudecare. Dacă preluarea datoriei a fost convenită între terţ şi debitor printr-un acord, acesta produce efecte doar cu acceptarea din partea creditorului. 804 din 31 octombrie 2005 şi acordul din 31 decembrie 2010 de eşalonare a datoriei la contractul de credit nr. 7-8, pag. 1457 alin. Fusu N si Croitoru M au inaintat o cerere de chemare de judecata catre SRL”struguras” cu privire la contestarea concedierii ilegale, restabilirea la locul de munca, incasarea platilor salariale pentru absenta fortata de la locul de munca si repararea prejudiciului moral, solicitind si atragerea in proces a directorului intreprinderii Nacu I [Pct. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. În 2013, CSJ a dispus însă, definitiv, rezilierea contractului de arendă dintre Moldsilva și firma Hunter Elit Club. 000 buc. Scribd es el sitio social de lectura y editoriales más grande del mundo. 000 eur * curs BNR valabil la data incasarii 6) se inregistreaza diferentele de curs: 665 = 461 sau 461 = 765 Prin decizia Centrului Naţional Pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal din 09. 02. În motivarea cererii a invocat că Institutul Obiectul acţiunii: Încasarea datoriei în mărime de 299 500 lei, achitarea dobînzii de intîrziere în sumă de 1 907 lei şi taxa de stat. 1226/1992, în Deciziile CSJ 1990-1992, p. 07. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat. Încasarea datoriei neachitate de la succesorii debitorului decedat Două persoane fizice, M. 000 euro, la curs BNR valabil la data incasarii: 5124 = 461 / analitic IFN 50. În cadrul procesului, SRL-ul a fost reprezentat la un moment dat (anii 2011-2012) și de către Ghenadie Merineanu, cumnatul Igor Dodon. N. x-423/2016 a fost Există hotîrârea nr. Creditorii profesioniști trebuie, în privința perioadelor începute la 20 iunie 2020, să aplice noile limite și să excludă sumele excedentare din facturile trimise debitorilor și nici să 160631,96 lei în vederea stingerii datoriei și încasării cheltuielilor de executare pe marginea procedurii de executare nr. 12. 10. Riscul insolvabilitatii celuilalt sau celorlalti debitori il va suporta codebitorul care a platit datoria si nicidecum creditorul[art. 11. Aşadar, la calcularea tarifului pentru taxa de recurs trebuie să se ţină cont de taxa de stat achitată în prima instanţă, adică 3% din valoa-rea acţiunii sau din suma încasată, dar nu mai puţin de 150 lei şi nu mai datoriei de 1634,4 lei, a penalităţii de 1470,96 l. com,1999:blog Scribd is the world's largest social reading and publishing site. 08. ”I”: - Înțelegem că dl Aliyev contestă acum și evaluarea care a stat la baza acestei tranzacții. Poziţia sa e că a luat banii cu împrumut de la o persoană care nu figura în dosar. 50 lit. Totodată, prin procesul verbal din 02. , S. 11 a intentat procedura executorie nr. 2. 354 de lei. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a textelor „onorariul de succes sub formă procentuală se plătește din contul creditorilor […] din sumele distribuite creditorilor în urma valorificării masei debitoare” din articolul 70 alin. 2002 de încasare din contul debitorului „Energoatom" din Ucraina a datoriei fatä de compania „Remington Worldwide Limited" in sumä de 23 080 000 dolari SUA . 3 din contract), în acest sens fiind prezentate calculele detaliate pentru a fi probate sumele solicitate (vol. X din str ÎCS Metro Cash & Carry Moldova" SRL a datoriei totale în mărime de 120577,44 de lei (56 904,00 de lei - remuneraţia de autor şi 63673,44 de lei - penalităţi de întârziere). 000. 5s-241/09 din 27. Anticipa{ia se restituie daca asiguratorul nu accepta tncheierea contractului, putand fi retinuta numai taxa de polita la asigurarile cu examen medical. Moldova (UAM) îi anulează licența de avocat, iar Centrul Național Anticorupție (CNA) demarează o anchetă care investighează Conform inițiativei legislativei, partea fixă a salariului acestora ar putea scădea cu peste 17 la sută. Aşa a procedat şi Bălţi-gaz SRL, care, la 11 martie 2013, s-a adresat la Judecătoria Soroca pentru adoptarea unei decizii de încasare a datoriei de 11,58 milioane de lei, la care au mai fost calculate penalităţi de 980. Dezvoltarea tactici de afaceri şi de a construi relatii cu debitorul , într-o cauză civilă pentru recuperarea datoriei în baza unui acord de împrumut, bilet la ordin care derivă din datorie. cauzei civile a SA „Supraten” privind încasarea datoriei. Pîrîtul are sarcina să prezinte cel tîrziu la 2 decembrie 2009 referinţa şi documentele ce-i întemeiază obiecţiile sub sancţiunea exami-nării cauzei în baza materialelor dosarului. Codul de procedură civilă ceea ce a condus la raportarea eronată a soldurilor datoriei la impozitul pe BI. Din conţinutul art. Mister B a demonstrat ca sandeii de la ICCJ au mandatele expirate, deci si locul lor in CSM e detinut ilegal. Doctorul în drept ajunge într-o funcție publică la puțin timp după ce Comisia pentru Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților din R. 2009 şi statisticii privind activitatea instanţelor judecătoreşti în anii 2009-2010, judecătoriile economice au fost cele mai solicitate, iar procentul de cauze soluţionate este considerabil, în comparaţie cu instanţele de drept comun. Am imprumutat unei persoane o suma de bani. rezoluţiunea contractelor de credit nebancar şi leasing financiar. În același an Picom SRL cesionează dreptul de încasare a creanțelor de la CPC Opinia consultativă a CSJ nr. , dec. Astfel, urmare a faptului că, recursul asupra încheierii Curții de Apel Chișinău din 20. Acțiunea a fost admisă de instanța de fond. , dec. ÎN FAPT 1. nr. 486/1990, in RRD nr. Recomandarea nr. 9967 MDL RON: 4. Notebook cu videoproiector,Rezilierea vs. civ. 2re-108/2003 Suma datoriei indicată în cererea introductivă nu este o datorie certă, dar reprezintă un litigiu şi nu poate servi temei pentru intentarea procedurii de insolvabilitate. Preluarea datoriei – este reglementat la art. Documentele relevă cum o grupare ar fi folosit metoda „titirezul” pentru a crește datoria unei firme până la 4,3 milioane de dolari. 45 alin. De la început a împrumutat suma de 1 000 euro, apoi 2 000 euro, pînă cînd în ianuarie-februarie 2014 a ajuns la suma de 43 000 euro. Decizia CSJ nr. Permite a obţine încasarea datoriei atât din contul garanţiilor, cât şi din contul altor bunuri ale debitorului. 30 și 13. 12. 000 RON de la Primăriile Băneasa, Deleni, Dobromir, Pecineaga şi Adamclisi, a fost abordat de un individ de sex masculin care s-a recomandat a fi "MIJA Incasarea contravaloarii sale : 5121 / 5311 = 4111 (119 50) = 69 lei 5328 = 4111 50 lei (suma ce va fi incasata de la Emag) Inregistrarea datoriei pe care Emag o are fata de dvs. În 2013, CSJ a dispus însă, definitiv, rezilierea contractului de arendă dintre Moldsilva și firma Hunter Elit Club. Decizia CSJ din 02 martie 2016, 2ra-200/16 (repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, procuraturii şi instanţelor judecătoreşti, av. Caftanat Virgil, c/p 2004042062217, domiciliat: mun. Prin hotărîrea Judecătoriei Ciocana mun. Of. În urma intentării faţă de debitor au fost aplicate interdicţiile în toate organele statale cu drept de resort. S. Pruncu nr. 62 Vezi CSJ, s. 000 de Euro, echivalent in Lei, in conditiile legii. 1. CZU 343+341. Chişi-nău, str. doc is worth reading. edu is a platform for academics to share research papers. 454 alin. 000 de lei, și a taxei de stat de 270 de lei. 11. 12. The file contains 458 page(s) and is free to view, download or print. Asigură dreptul la un proces echitabil, bazat pe “egalitatea armelor” = nu permite specularea cu încălcarea art. 308) Academia. Prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 05 iunie 2013, acţiunea a fost respinsă ca depusă tardiv. com Blogger 226 1 25 tag:blogger. com has ranked N/A in N/A and 7,348,973 on the world. Chişinău solicită prezentarea cet. Deoarece SRL ”A” nu a efectuat achitarea pentru serviciile prestate, pe data de 13 octombrie 2017 SRL ”C” a expediat pârâtului o pretenție, potrivit căreia a solicitat achitarea datoriei, a penalități în sumă de 18132,99 lei (pentru 79 de zile) și a fost informat despre obligația de plată, în caz contrar reclamantul se va Descalificarea şi degrevarea debitorului, precum și răspunderea acestuia în cadrul procesului de insolvabilitate. 2 Şocurile macroeconomice au fost reprezentate de: 1) dezintegrarea economiei planificate şi susţinute de partid şi de guvern, ca urmare a încetării sprijinului statal, a înlocuirii conducerilor întreprinderilor pe criterii extraprofesionale, a dezagregării agriculturii cooperatiste, a diminuării veniturilor la buget, a reducerii Or, conditia legala pentru a fi in CSM este sa ai un mandat obtinut in conditiile legii noi, 303/2004 (ei au mandat pe legea veche, legea CSJ din 1992), prin decret prezidential. ”I”: - Înțelegem că dl Aliyev contestă acum și evaluarea care a stat la baza acestei tranzacții. La 31 martie 2015 cet. 309, pentru data de 23. 72. d), e) CPC. 969. edu is a platform for academics to share research papers. 11. 752/1995 a definit, considerm noi, mult mai exact sucursala, ca "fiind o modalitate de extindere în teritoriu a întreprinderii fondatoare, contribuind la realizarea obiectului ei, înfiinat din iniiativa i cu fondurile societii primare, prezentând structura unei întreprinderi comerciale, menit a produce i distribuii Readbag users suggest that FLOTA_-_Rechizitoriu. 2ra-1217/20) Citat din încheiere. 30, la şedinţa de judecată (str. Pe de altă parte, Curtea observă că, în ciuda a ceea ce afirmă Guvernul, jurisprudența CSJ recunoaște, de asemenea, un drept la restituirea chiriilor încasate de stat după introducerea unei acțiuni de revendicare. 1848 MDL USD: 17. Prin hotărârea din 19 decembrie 2017 a Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, a Sergiu a datoriei în sumă de 83026306,46 lei şi a cheltuielilor de judecată pentru achitarea taxei de stat în sumă de 50000 lei. pdf is worth reading. Prin Hotărîrea Judecătoriei Buiucani, mun Chișinău din 07. Andrei 4 clima igor. IPOTECA, GAJUL SI PRIVILEGII MARITIME. 06. 12. 031-173/11. Dacă ultimul va invoca că e o îmbogățire fără justă cauză și instanța îi va da dreptate, va fi respinsă solicitarea datoriei. Chişinău a emis ordonanţa prin care s-a dispus admiterea cererii şi s-a încasat în mod solidar de la CG VENTURE B. 12] Calificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate mai sus, are loc doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile Academia. 2014, pe dosarul civil nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare – Lege), debitor, în conformitate cu prevederile art. privire la încasarea datoriei. 4. 7. ; - contestatiile privin stabilirea si incasarea impozitului pe salarii si a altor sume datorate bugetului administratiei de stat – in 30 de zile, la Directiile generale ale finantelor publice judetene , care emit decizii – impotriva Prin decizia Centrului Naţional Pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal din 09. Executarea creanţei fără termen şi întârzierea executării. privind încasarea prejudiciului material, sumei: Examinarea recursului în secţiunea II: PDF: 02c-742 privire la încasarea datoriei, s-a încasat în mod solidar din contul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi Centrului Naţional de Sănătate Publică în beneficiul ÎM „Vinamex” SRL suma de 278 630 lei cu titlu de datorie, suma de 81 940, 09 lei cu titlu de dobândă de întârziere şi suma de 10 817,10 lei cu conturării unei poziţii unice a Plenului CSJ în abordarea problematicii în cauză. 07. Venitul pe care îl declară omul legii din SRL ,,UBFB Trade Group” privind încasarea datoriei şi a pe-nalităţii. 1848 MDL USD: 17. 138-140. CPC. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente. Judecător V. 12, MO190-192/14. Forma datoriei poate fi scrisă sau verbală. TEMA 1 NOTIUNEA SI SISTEMUL PROCESULUI CIVIL SI ALE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL. 40 din 04. Astfel, la 10 octombrie 2013, judecătorul Popa Gheorghe a scos de pe rol cererea reclamantului Bufteac Veaceslav. 000 2. 2014, ora 08:30, pe cauza civilă intentată de Miron Igor împotriva lui Rusu Gheorghe privind încasarea datoriei. S-a încasat de la SA ,,Combinatul de Produse Cerealiere din Chişinău” în folosul SA ,,Avicola Procurorul Sergiu Petruşca de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS) a achiziţionat în perioada 2019-2020 trei automobile de model Toyota Prius pe care le-a dat în locaţiune unei firme de taxi cu doar 266 de lei pe lună. 2009 şi statisticii privind activitatea instanţelor judecătoreşti în anii 2009-2010, judecătoriile economice au fost cele mai solicitate, iar procentul de cauze soluţionate este considerabil, în comparaţie cu instanţele de drept comun. S-a impus statuarea asupra chestiunii ce ţine de încasarea datoriei (pentru procurarea mărfurilor, serviciilor acordate etc. csj. 108 din 31 iulie 2019). N. 06. Ţurcanu www Judecătoria Botanica mun. 3. La data de 26. Despre presupusa influenţă la CSJ este indicat foarte laconic. 17). 2. 101. M. Reprezentanții Procuraturii Generale sunt obligați prin lege să examineze sesizările cetățenilor despre orice încălcări, iar cei din Procuratura Anticorupție au sarcina de a investiga rolurile persoanelor implicate în furtul miliardului și a face lumină în cazul Laundromatului. 2016 prin încheierea nr. Chisinau 2013 9. 28 ianuarie, 2021 / 11:00 „Adresarea Asociației Naționale pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) către Președintele Republicii Moldova Doamna Maia Sandu referitor la decizii ilegale, recent pronunțate de CSJ. 12. nr. blogger. 2e-38/14, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea SRL. blog cu articole bune despre fenomenul MD Sergiu http://www. nte si restul de 182 zile inchisoare ramas neexecutat din pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. lei 18,1 16,7 18,9 18,9 19,2 20,4 modificat x -1,4 +2,2 - +0,3 +1,2 în % faţă de PIB 16,3% 15,2% 17,8% 17,8% 17,2% 18,3% Bunele practici în insolvenţă . 2013 a judecătoriei Centru nr. 07. 2012 ) Achitarea datoriei privind efectul comercial la scadenţă 403 5121 62. 25 T. edu is a platform for academics to share research papers. . În asemenea împrejurări, persoanele vizate, prin neachitarea taxelor Obiectul acţiunii: Încasarea datoriei în mărime de 299 500 lei, achitarea dobînzii de intîrziere în sumă de 1 907 lei şi taxa de stat. de 3 593 186,73 EURO, a solicitat încasarea forţată a datoriei specificate. Dreptul de Beneficiere. Articolul 1. 5s-241/09 din 27. 2003 a CSJ şi care au fost repusee in individualitatea lor, si PARTEA GENERALĂ Titlul I. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern. 00, la şedinţa de judecată (str. 12 art. La fel ca şi în celelalte cazuri, judecătorii au respins cererea depusă de Un reper important este și Decizia Colegiului civil, commercial şi contencios administrativ al CSJ din 27. nr. termen de garantie-perioada de timp ,prescrisa sau declarata,care curge de la data achizitionarii produsului,serviciului si in kadrul karuia produsul,serviciul treb sasi pastreze caracterstic prescrise sau declarate,iar produkatorul,prestatorul,vinz isi asuma responsabilitatea remedierii sau inlokuirii pe cheltuiala sa a CSJ, s. Sadoveanu nr. ,,Biovitagro” către AIPA, privind Clientul, care este un agent economic, a decis, să depună cerere reconvenţională prin care a cerut de la avocați încasarea datoriei de peste 91 de mii de lei. beneficiul SA „Moldasig” a datoriei în mărime de 1 674 677 lei, dobînzi de întîrziere în mărime de 200 526 lei și taxa de stat în mărime de 50 000 lei. CSJ, s. El însă, dimpotrivă, a fost de acord cu vânzarea Danube Logistics și a cerut ca Easeur să urgenteze rambursarea datoriei restante către societatea sa New Ventures. 1. 2484/27. Chişinău, în conformitate cu art. dolari SUA, evoluţie justificată atît de depăşirea intrărilor de împrumuturi de stat externe în sumă de PARTEA I - Centru E-learning de Instruire al Resurselor Umane din Recomandări ale CSJ 10. Termen de plată, soroc; expirare a datei la care trebuie onorată o datorie, o obligație. La emiterea încheierii evident ilegale careva motive sau intenţie nu a avut, se spune în decizie. Se vor considera arbitrabile şi litigiile care au ca obiect drepturile patrimoniale ce decurg din brevetele de invenţii, Decizia nr. cerere de chemare În judecatĂ privind rezolvirea contractului de vÂnzare-cumpĂrare . Anul nașterii: 1976 Prin Hotărârea nr. „În instanța de judecată, vor fi efectuate dezbateri, prin care se va argumenta dacă pârâtul este sau nu dator. Chisinau, Judecatorul Ion Turean, a admis cererea privind eliberarea ordonanjei judec&toresti si a emis ordonanta judecdtoreasc’ nr. 73, bir. În cursul lunii octombrie între SC ALFA SRL şi SC BETA SRL (ambele plătitoare de TVA) au loc următoarele operaţiuni: - 16. 520 de lei ca salariu de funcție, de la 1 decembrie ar putea primi doar 24. privind încasarea datoriei, a acceptat de la ultimul, prin intermediul avocatului Durnea Andrei, suma de 200 dolari SUA, pentru scoaterea de pe rol a cererii reclamantului Bufteac Veaceslav. Prin Hotărîrea Judecătoriei Buiucani, mun Chișinău din 07. Gura Galbenei, Cimișlia, despre care s-a spus că ar avea legături și ea cu Igor Dodon. Sadoveanu 24/1, bir. CSJ din 7 octombrie 2020 (dosarul nr. 11 a intentat procedura executorie nr. (2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanțele, iar în lipsa acestora, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziții, principiile generale ale dreptului. lei, sau cu 12,3 %. , dec. NORME DE PROCEDURA CIVILA. Prin Hotărîrea Judecătoriei Buiucani, mun. Ulterior, reclamantul şi-a concretizat cerinţele acţiunii, solicitînd încasarea datoriei în sumă de 83005538,70 lei. 2005 Potrivit Hotărârii nr. 000 de lei, repararea prejudiciului material în mărime de peste 2. 8 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr. Menționăm că, Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău au instituit, de asemenea, regim special de activitate până în data de 15 martie. 2014, mld. Plafonul garantat pentru fiecare deponent este de 100. Astfel, dacă acum un judecător de la CSJ cu o vechime în muncă în funcția de magistrat de până la 16 ani primește 29. Readbag users suggest that Microsoft Word - BPM_21032003cleanRalu - 1. PRINCIPII DE BAZĂ. Printr-o nouă hotărâre, instanța de apel a admis apelul companiei și a casat hotărârea primei instanțe în partea admiterii acțiunii cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care: din oficiu, s-au declarat nule cele 21 contracte de investiție, s datoriei sau executarea dreptului ipotecar instanţelor judecătoreşti naţionale, prin intermediul întreprinderii SRL „LEGALTRIUMF”, fără achitarea acestor plăţi obligatorii la bugetul de stat, păstrându-le pe conturile BC „Moldindconbank” SA. 2368 MDL Convertor Valutar 21. s-a obligat să-l restituie la 10 mai 2015. 142 nu a acționat în judecată consumatorii restanți, inclusiv nu a depus vreo cerere de chemare în judecată împotriva Oxanei Ţopa, care este proprietar al ap. O cesiune de creanţă transmisibilă şi sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terţ (cesionar) în baza unui contract. Curtea Supremă de Justiție. ”I”: - Înțelegem că dl Aliyev contestă acum și evaluarea care a stat la baza acestei tranzacții. nr. 031-173/11. b) din Legea nr. Judecător R. 12 13. 9. 9/PMF/1994 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa – Secţia Maritimă şi Fluvială soluţionat în final prin Decizia penală nr. Studierea spe Studii de caz, Data numirii în funcție: 02. , TVA 24%, pe bază de Aviz de însoţire a datoriei publice, inclusiv asistenta financiarä rambursabilä acordatä de institutiile financiare internationale sau de Uniunea Europeanä, si exercitä calitatea de reprezentant al României la organismele internationale cu caracter financiar, în conditiile legii, precum si în cadrul Potrivit deciziei CSJ, Nogai le-a zis judecătorilor că se căieşte sincer, iar acţiunile sale ar fi încălcări disciplinare şi nu penale. În urma intentării faţă de debitor au fost aplicate interdicţiile în toate organele statale cu drept de resort. În baza hotărârii instanţei de Apel, Nogai, în ianuarie 2015, a fost demis din sistemul La 13 septembrie 2017, CSJ a luat o decizie similară şi în dosarul în care erau vizaţi Vera Macinskaia, fostă judecătoare la CSJ, dar şi Galina Stratulat şi Tatiana Vieru, actuale magistrate în cadrul acestei instanţe, de la care se cereau 6,3 mii de euro. 09. 220/10 din 05 aprilie 201 Citat din Decizia CSJ: Întru executarea obligațiilor de plată a dobânzii de întârziere, debitorul a prevăzut și penalitatea în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere a achitării dobânzii de întârziere (pct. cu titlu de datorie suma de 5 283 375, 93 dolari SUA si suma taxei de stat in marime de 25 000 lei Această clauză se bazează pe luarea în considerare a două monede diferite: una de plată şi cealaltă de cont. Articole din Drepturi individuale scrise de Marius Delaepicentru ziar ziar ziar. 12. com/profile/16069932512128516792 [email protected] Un litigiu între doi oameni de afaceri scoate la iveală că șefa unei agenții de stat nu și-ar fi declarat conturile de milioane ale unui off-shore. unii factori de decizie ai APL, folosind lacunele existente în cadrul legal, tolerează darea în arendă a terenurilor, cu comercializarea lor ulterioară, transformând aceste operațiuni într-o metodă de a diminua preţul acestuia și determinând ratarea unor venituri semnificative în bugetele locale. Judecător Iurie Potînga www Judecătoria Botanica mun. 811,80 lei nerambursată la timp şi durata întârzierii de 18 luni, raportată la rata de bază aplicabilă intrumentelor de reglementare Reclamantul a solicitat încasarea din contul pârâtului a datoriei rămase, de peste 6. 00. Comunică executorul judecătoresc că, la data de 08. Varban Natalia, pentru data de 18 octombrie 2013, ora 10. ), a penalităţilor şi/sau a dobînzilor de întîrziere, cu oferirea unor explicaţii datoriei în sumă de 58271,28 lei, a taxei de stat în sumă de 1745 lei și a cheltuielilor de judecată. Din conţinutul art. rac-569/13), instanţa a statuat că luând în considerare suma de 80. 05. lei, majorîndu-se cu 2 336,9 mil. Scopul procedurii insolvabilităţii reglementat de art 1. (1) lit. 1998 a Curţii Supreme de Justiţie în care, alăturat condamnării inculpaţilor a fost amplu motivată necesitatea aprobării prealabile DREPT PROCESUAL CIVIL. 43, bir. 454 alin. dolari SUA; Datoria externă a BNM – 390,7 mil. 13, bir. Tiganciuc Alexandru a adresat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare prin care a solicitat tragerea la răspunderea disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Presedintele CSM trebuia sa ceara revocarea lor. Referat contractul colectiv. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Carauş Trans Com”, pentru data de 31 mai 2010, ora 8. nr. 2013 (dosarul nr. Inserarea datei şi sumei/datoriei corespunzătoare zilei scadente. Prin urmare, instanţa de recurs reţine că perioada pentru care urmează a fi încasată datoria solicitată este octombrie 2010 – octombrie 2013, dat fiind că din datoriei şi a dobânzii de întârziere, împotriva deciziei Curții de Apel Bălți din 05 octombrie 2017, prin care a fost admis apelul declarat de SRL ,,TEHNOGAS-MEDICAL SERVICE”, casată hotărârea Judecătoriei Bălți din 06 decembrie 2016, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care acțiunea a fost admisă, c o n s t a t ă: Astfel, a fost stabilit program zilnic de muncă pentru toți angajații CSJ cu începerea activității la ora 8. 2015 a fost amisă parțial cererea de chemare în judecată a SA „Moldasig” împotriva AIPA. 3. În cadrul procesului, SRL-ul a fost reprezentat la un moment dat (anii 2011-2012) și de către Ghenadie Merineanu, cumnatul Igor Fondatoarea unei întreprinderi individuale a fost obligată de judecători să achite în folosul Casei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) pentru o perioadă de trei ani, după ce s-ar fi eschivat să execute această obligația. Contact: str. 64-66). 1-30/2019 din 06 Decembrie 2019, Consiliul Superi Astfel, interpretarea celor invocate în Hotărârea Plenului CSJ ne spune că şi în contextul grevării cu gaj a unui bun trebuie de reţinut că aceasta nu împiedică aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii, dat fiind faptul că instituţiile date au o finalitate separată. 658 - 26. md de către Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, în calitatea sa de operator neînregistrat d) să contracteze datorie pe termen lung pentru refinanţarea datoriei pe termen lung contractate anterior, în conformitate cu art. 30 până la 17. 448-VII din 28. . Judecător Ştefan Niţă www Judecătoria Centru mun. 2016 reprezentantul reclamantului Asociaţia Obştească "Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" a înaintat cerere de recuzare judecătorului Virgiliu Buhnaci în baza art. Curtea Supremă de Justiție a respins, în ședința din 3 februarie 2021, recursurile declarate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Danube Logistic SRL și Danube Logistics Holding BV, în care solicitau casarea unei decizii, prin care Thomas Moser și Ala Aydov (foști manageri la Bemol) au fost obligați să achite companiei Bemol Retail un prejudiciu de 177,4 24. 05. Zelinski nr. The file contains 527 page(s) and is free to view, download or print. ,,Biovitagro” către AIPA, privind Cauze civileHotărâri ale plenului Curţii supreme de justiţie a republicii moldovaPrivind aplicarea normelor codului de procedură civilă la Judecarea pricinilor în primă instanţă nr. 567 – 571, Cod Civil, şi reprezintă operaţiunea juridică prion care un debitor, numit cedent transmite datoria sa unei alte persoane, numită debitor cesionar, care se obligă în locul cedentului, faţă de creditorul dat. Covasna, România Atribuţii: • Impunerea şi controlul impozitelor şi taxelor locale In ce priveşte constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor (art. A. Prin hotărârea din 15 decembrie 2018 a Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni s-a admis acțiunea înaintată de SA „Corporația de Finanțare Rurală”. 1604 din 10. al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Metodologiei de decontare a plătii datoriei vamale si a altor taxe si impozite prin mijloace informatice. pex” a datoriei de 1 255 770 lei, pe data de 23. Noţiunea şi scopul procesului penal Procesul penal reprezintă o activitate specifică reglementată de lege, desfăşurată de organele de urmărire penală, de organele procuraturii şi de instanţele judecătoreşti în domeniul justiţiei penale cu participarea părţilor Soldul datoriei de stat externe, exprimat în lei moldoveneşti, s-a majorat de la începutul anului 2012 cu 1 641,2 mil. Judectorul, n cel mult 7 zile de la data depunerii cererii, emite o ncheiere motivat prin care dispune de a nu da curs cererii, stabilind-se un termen rezonabil pentru nlturarea neajunsurilor. civ. Climatul social-politic german s-a deteriorat, proliferând grupările ultranaționaliste, revizioniste și revanșarde, între care Partidul Fara indoiala ca el va pretinde plata in intregime a datoriei, in primul rand, de la codebitorul solidar care este mai solvabil. Chişinău din 10 mai 2012, acţiunea a datoriei este octombrie 2001 – iunie 2013, pe cînd acţiunea a fost depusă la 08 octombrie 2013. Dar, poziţia d-lui e asta. , preţ de vânzare 10lei/buc. 533 dolari și 5. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. ””. Maria. 05. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii L stingerea prin compensare a datoriei de 75. 2003 nr. 2010) 2012 - prezent - judecător la Curtea de Apel Chișinău ( Decret nr. 1413/2003 pronunţată la data de 20 februarie 2004 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) - SECŢIA CIVILĂ în dosarul nr. 2-3, 1991, p. Serghei Mișin, consilierul președintelui pentru relații interetnice, a fost lipsit de licența de avocat, iar Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal după ce o fostă clientă a semnalat că pe parcursul a doi ani și jumătate acesta ar fi mințit-o despre existența unui litigiu în instanță și despre pronunțarea unor hotărâri judecătorești în favoarea sa, scrie ziarul La situaţia din 31 decembrie 2013, soldul datoriei de stat a constituit 23 521,6 mil. 2002 de încasare din contul debitorului „Energoatom" din Ucraina a datoriei fatä de compania „Remington Worldwide Limited" in sumä de 23 080 000 dolari SUA . În caz de [Art. 5 din 11. Judecător I. . 9967 MDL RON: 4 Deputatul socialist Oleg Savva, înaintat la 22 septembrie curent pentru circumscripția Fălești la alegerile parlamentare din februarie 2019, a acces în Parlament având venituri mai mult decât modeste. 36 privind încasarea taxei de stat în cazul anulării ordonanţei şi examinării pretenţiilor în procedură contencioasă. jurisprudenta. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Continutul cheltuielilor publice. Restituirea sumei subvenției în cazul înstrăinării bunului subvenționat. La data de 10 aprilie 2013, Judecătoria Rîşcani mun. 00, cu pauză de masă între 12. 00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 12. 11. Decizia CE al CSJ a RM din 25. CSJ. 8 noiembrie 2018 185. În tot acest timp xxxx restituia datoria și dobînda, care peste cîteva zile iarăși le împrumuta, avea deplină încredere în el. O. 09. 000 de dolari. Curtea Supremă de Justiție a respins, în ședința din 3 februarie 2021, recursurile declarate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Danube Logistic SRL și Danube Logistics Holding BV, în care solicitau casarea unei decizii, prin care Thomas Moser și Ala Aydov (foști manageri la Bemol) au fost obligați să achite companiei Bemol Retail un prejudiciu de 177,4 încasarea datoriei restante şi/sau reposedarea bunului. 2, pentru data de 25 iulie 2012, ora 9. 360/23. 05. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanțele și principiile generale ale dreptului. 168 Înaintarea creanţelor. Că banii au fost luaţi cu împrumut. 6(082) M 30 Editia a aparut cu suportul financiar al Ministerului Justitiei al Republicii Moldova, precum i cu concursul Asociatiei Judecatorilor din Republica Moldova. md de către Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, în calitatea sa de operator neînregistrat USD, a format obiectul dosarului penal nr. 2013 s-a dispus suspendarea operaţiunilor de prelucrare a datatelor cu caracter personal prin metoda publicării hotărârilor judecătoreşti personalizate pe pagina oficială în internet www. 2. 2. 30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. Totodată, prin procesul verbal din 02. Chişinău solicită prezentarea cet. 10. SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE 1. 05. Astfel, potrivit Opiniei CSJ nr. Ulterior, CSJ a trimis dosarul la rejudecare, pentru ca, în final, la 8 decembrie 2016, CA Chişinău să-l achite pe magistrat, iar alți trei judecători de la CSJ, Petru Ursache, Ghenadie Nicolae și Petru Moraru, la 4 iulie curent, să mențină decizia prin care judecătorul de la Telenești, reținut cu mare tam-tam în octombrie 2013 Exemplu:. în calitate de creditor, au încheiat un contract de împrumut bănesc în sumă de 20 000 euro, pe care M. , 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Atribuțiile serviciului: - Activitatea biroului se bazează pe stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale datorate de către persoane fizice și juridice, denumite contribuabili; În cazul Martînov-Condratiuc, explică el, acuzatul a apelat anterior la justiție. 1066-1069 C. I n plan international, sistemul de tip continental (civil law) si cel de tip anglo-saxon (common law) ofera solutii diferite cu privire la modalitatile de garantare a unei creante maritime, ceea ce determina un tratament diferit in cazul concursului de creditori. Toate tranzacțiile dintre ei erau verbale. 09. 2013 s-a dispus suspendarea operaţiunilor de prelucrare a datatelor cu caracter personal prin metoda publicării hotărârilor judecătoreşti personalizate pe pagina oficială în internet www. 10. Totuși acordul a rămas în vigoare, instanțele constatând legalitatea cesiunii. Directorul SA “Fertilitate BAS” s-a adresat în judecată asupra acţiunilor executorului judecătoresc în legătură cu sechestrarea bunurilor ce aparţin SA “Fertilitate BAS” în drept de proprietate. Codul de proacedura fiscala actualizat la 25 februarie 2017 (editie ingrijita de mihai bragaru) In susţinerea acestei solicitări, au aratat faptul ca, in cuprinsul notificarii efectuata de către banca la prima aniversare a creditului, „marja băncii este de 4 pp/an si a fost determinata luând in calcul toate cheltuielile operaţionale si riscul de credit a băncii” , motiv pentru care incasarea comisionului de administrare in Chişinău, str. 2012 a fost depus tardiv, CSJ a respins cererea AAPL și a menținut încheierea, în a cărei bază, CMC a fost obligat să transmită imobilele închiriate în proprietatea instituțiilor de învățămînt privat. lei. şi SRL „GSER GRUP” în beneficiul SRL „SAVILUX IMPEX” a datoriei în a datoriei în sumă de 5 200 de euro la cursul BNM la data executării hotărârii, dobânda de întârziere în sumă de 3 143 de euro și cheltuielile de judecată suportate la achitarea taxei de stat. Totodată, soldul datoriei de stat externe exprimat în dolari SUA s-a majorat cu 103,1 mil. Prin încheierea Judecătoriei Floreşti din 14 mai 2013, cauzele au fost conexate într-un singur proces. nr. Compania a spus că a avut un acord verbal cu avocații prin care s-au înțeles să-i vândă combustibil. x-423/2016 din 06. 2e-38/14, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea SRL. 4216/2003 Prin acordul din 31 decembrie 2010 de eşalonare a datoriei la contractul de credit nr. Însă în loc să-i tragă la răspundere pe cei vinovați, se pare că oamenii legii iau exemplu de Gheorghe Popa, primul magistrat prins în flagrant cu mită şi condamnat în 2014 de către Judecătoria sectorului Buiucani la şapte ani de închisoare cu executare, achitat de Curtea de Apel Chişinău, iar apoi şi de Curtea Supremă de Justiţie, revine în funcţia de judecător. Culegere de Hotariri Csj p. 2004 a Tribunalului Bucuresti, definitivă prin decizia penală nr. 32), lit. Consultaţii verbale privid încasare datorielor. Ca temei al plîngerii a fost menţionat faptul că acţiunile executorului judecătoresc Potrivit deciziei CSJ, Nogai le-a zis judecătorilor că se căieşte sincer, iar acţiunile sale ar fi încălcări disciplinare şi nu penale. 04. Exemplu: darea datoriilor. Chișinău din 24. 106 LSC), aceasta se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor la purtator si nominative emise in forma materiala, si prin mentionarea garantiei Soldul datoriei externe a sectorului public, la situaţia din 31 decembrie 2014, s-a diminuat cu 43,9 mil. Termen până la care cineva este obligat să facă ceva. În: Buletinul CSJ a RM, 2013, nr. V. Asta nu l-a împiedicat însă „să-și ajute” partidul cu zeci de mii de lei, bani pe care i-ar fi primit el CSJ - Curtea Supremă de Justiţie Cheltuielile pentru deservirea datoriei publice în veniturile fiscale ale bugetului de stat au constituit 11% în anul 2007 vind încasarea datoriei. Aceste reguli tranzitorii se aplică și atunci când între părți nu apare niciun litigiu. Directorul Întreprinderii de Stat ”Energorînok” (Ucraina) a cerut Curții Supreme de Justiție să urgenteze examinarea recursului depus de Guvernul Republicii Moldova, după ce Curtea de Apel Chișinău a recunoscut și încuviințat executarea pe teritoriul țării a hotărârii Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm. Formaţiunea politică îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu intenţia actualei puteri de a face privatizări extrem de contradictorii şi îşi Hotarare CSJ Recurs Civil. Inspectoratul Național de Patrulare (INP) a fost obligat de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) să achite o datorie către Petrom-Moldova. Academia. 2010: SC ALFA vinde mărfuri SC BETA SRL, 3. f) modificată prin LP178 din 11. incasarea datoriei csj